Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik przetargu na Leasing samochodu, znak: ZP. 3431/38/2010

2010-11-30 20:46:04
Łęczna, dn.30.11.2010r.
Znak sprawy: ZP. 3431/38/2010ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą w Łęcznej,
al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Leasing samochodu w ramach projektu pn. Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_ -znak: ZP.3431/38/2010” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Numer ogłoszenia: 359912 - 2010;
data zamieszczenia: 05.11.2010r.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).


Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 29.11.2010r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 29.11.2010r. do godz.14.30 nie złożono żadnej oferty.
Zatem postępowanie należało unieważnić na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). Informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
w Dziale VI ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2020 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron